Vapaa-aika
Sähköä sin­nekkin mis­sä sitä ei ole muuten tar­jol­la
Koti- ja asuinki­in­teistöt
Me muu­tamme asumis­esi ympäristöys­täväl­lisek­si ja edullisek­si
Halli‑, toimis­to- ja liiketi­lat
Liike- ja tuotan­totilo­jen ener­gia ongel­mat ovat his­to­ri­aa
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Tuotteemme

Maalämpö

Maaläm­pöpump­pu on käyt­tökus­tan­nuk­sil­taan edulli­nen läm­mi­tys­vai­h­toe­hto. Maaläm­pöpump­pu tuot­taa käyt­täjälleen huo­le­ton­ta, tur­val­lista ja edullista läm­pöä.

Ilmavesilämpöpumput

Ilmavesiläm­pöpumpul­la tuote­taan koko kiin­teistön läm­mi­ty­sen­er­gia sekä läm­min käyt­tövesi. Näin ollen voit sanoa hyvästit van­hoille ener­giaa ja ympäristöä kulut­taville öljy- ja sähköläm­mi­tysjär­jestelmille.

Aurinkosähkö

Olemme Pirkan­maalainen aurinkosähkön expert­ti. Meiltä saat hyvin pienet ja erit­täin suuret aurinko­jär­jestelmät avaimet käteen asen­net­tuina tai tarvikkeina – tarpeesi mukaan.

Ilmalämpö

Meiltä löy­dätte kat­ta­van valikoiman ilmaläm­pöpump­pu­jen ener­giate­hokkai­ta huip­pumerkke­jä niin läm­mi­tyk­seen kuin viilen­nyk­seen.

Talomat kodinohjausjärjestelmä

Talo­mat on täysin koti­mainen taloau­tomaa­tio­jär­jestelmä, jon­ka avul­la kotisi ener­giate­hokku­us, asum­is­mukavu­us ja tur­val­lisu­us nou­se­vat uudelle tasolle.

Sähköasennukset

Me huole­hdimme suun­nit­telus­ta toteu­tuk­seen niin pienet kuin isot sähkö­työt tarpei­desi mukaan — vankalla ammat­ti­taidol­la.

Viimeisimmät uutiset

Mitsubishin ilmalämpöpumput ‑200€

Mit­subishin ilmaläm­pöpump­pu pukinkont­ti­in ale­hin­taan! Voimas­sa 18.12. asti. Soi­ta ja varaa omasi. p. 050 360 3000    

SÄÄSTÄ ENERGIAA-päivä Ti 17.3. klo 11–18

Oli kyse sit­ten lisäläm­mön tai jäähdy­tyk­sen tarpeesta tai asun­non koko läm­mi­­­tys- ja käyt­tövesi­jär­jestelmän uud­is­tamis­es­ta tai aurinkoen­er­gias­ta — Saat sen meiltä juuri oikein mitoitet­tuna.   Tar­jol­la makkaraa, pul­laa ja kahvia. Ter­ve­tu­loa!

SÄÄSTÄ ENERGIAA-päivä Ke 26.2. klo 12–19

SÄÄSTÄ ENER­­­GIAA-päivää vietämme keskivi­ikkona 26.2. klo 12–19. Viimeinen tilaisu­us hyö­dyn­tää helmiku­un huikea tar­jouk­set! Tule paikan päälle, teemme sin­ulle ILMAISEN ener­giami­toi­tus­laskel­man, jot­ta tiedät paljonko voit säästää. Tar­jol­la makkaraa, pul­laa ja kahvia. Ter­ve­tu­loa!  

Energiafiksu

Rusthollinkatu 5 / 33610 Tam­pere
050 360 3000