SÄÄSTÄ ENRGIAA ‑päivä Ke 12.2.2020 klo 12–20

Posted Leave a comment

Seu­raavaa SÄÄSTÄ ENER­­GIAA-päivää vietämme keskivi­ikkona 12.2. klo 12–20. Tule hyö­dyn­tämään helmiku­un huikea tar­jouk­set!   Oli kyse sit­ten lisäläm­mön tai jäähdy­tyk­sen tarpeesta tai asun­non koko läm­mi­­tys- ja käyt­tövesi­jär­jestelmän uud­is­tamis­es­ta — Saat sen meiltä juuri oikein mitoitet­tuna.   Tule paikan päälle, teemme sin­ulle ilmaisen ener­giami­toi­tus­laskel­man, jot­ta tiedät paljonko voit säästää. Tar­jol­la makkaraa, pul­laa ja kahvia. Ter­ve­tu­loa!

SÄÄSTÄ ENERGIAA-päivä Ti 21.1.2020 klo 11–17

Posted Leave a comment

Pän­ni­ikö suuret ener­giakus­tan­nuk­set? SÄÄSTÄ ENERGIAA ‑päivä pide­tään tule­vana tiis­taina Tas­an­teel­la. Saat meiltä ilmaläm­pöpumput,  ilmavesiläm­pöpumput ja aurinko­jär­jestelmät avaimet käteen ‑toim­i­tuk­se­na. Teemme sin­ulle ilmaisen kar­toituk­sen, jot­ta tiedät paljonko voit säästää. Tar­jol­la makkaraa, pul­laa ja kahvia. Ter­ve­tu­loa!

ILP-päivä Tasanteella pe 15.11. klo 11–17

Posted Leave a comment

Sään kyl­metessä sähkölaskut kas­va­vat. Ilmaläm­pöpump­pu on fik­su ja nopea ratkaisu sähkölaskusi pienen­tämisek­si. Tule per­jan­taina Tas­an­teelle hyö­dyn­tämään tal­ven huikeat tar­jouk­set. Asen­nuk­set vielä tämän vuo­den puolel­la. Tar­jol­la makkaraa, pul­laa ja kahvia.