Teollisuuden ratkaisut

Teollisuuden suuret sähkönkulutusmäärät sekä korkeat energiapiikit asettavat korkeita vaatimuksia energiajärjestelmälle, jonka mittasuhde on mitoitettava korkeammalle kuin esimerkiksi asunnoissa käytettävät aurinkoenergiajärjestelmät. Näin ollen myös voidaan myös ottaa kaikki hyöty irti aurinkoenergian mahdollistamasta sähköstä.

Usein teollisuudessa ja liike-elämän alalla on isoja halli-, myymälä ja toimistotiloja, joiden kattopinta-alaa voidaan mainiosti hyödyntää aurinkoenergian keräämiseen. Näin saadaan hyötykäyttöön tilojen kattopinnat – tuottamaan vihreää energiaa.

Saatu aurinkoenergia syötetään kaupan-, toimisto- tai teollisuuskiinteistön omaan verkkoon jolloin kerätty sähköenergia voidaan hyödyntää kiinteistön koko toiminnassa – kaikessa missä sähköä tarvitaan. Tämä tarkoittaa, että kerätyllä aurinkosähköllä pyöritetään kaikkea, mikä tarvitsee sähköä toimiakseen – kassakoneesta CNC-työstökoneeseen. Aurinkoenergian lisäksi tarjoamme myös muita energiataloudellisia ratkaisuita mm. lämmitykseen ja viilennykseen, jossa saatte parhaan vastineen kerätylle aurinkoenergialle.

ELY tulee liike-elämän uusiutuvan energian hankintakustannuksia maksimissaan 40% yritystuella, jota anotaan ELY-keskuksilta. Myönnetyllä tuella on erittäin merkittävä positiivinen vaikutus uusiutuvan energian käyttöönotossa sekä investoinnin kannattavuudessa ja takaisinmaksuajan lyhentämisessä. Tuen on tarkoitus ohjata liike-elämän toimijoita vihreän uusiutuvan energian käyttöönottoon. Me autamme ja opastamme osaltamme tukien hakemisessa ja siihen liittyvissä toimissa.

Aurinkoenergiaa hyödyntävät yritykset usein hyödyntävät viestinnässään asiakkailleen käyttävänsä vihreää uusiutuvaa energiaa ja kantavansa näin yhteiskuntavastuunsa saasteettomamman tulevaisuuden eteen. Nykyään valveutuneet kuluttajat ja kumppanit arvostavat yrityksiä, jotka ottavat osaa ympäristötalkoisiin.

 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!