GREE Bora 35 (Vain viilennykseen)

700 

GREE Bora huoneilmajäähdytin tuo raikkaan viileyden nopeasti sinne, missä tuskaillaan kuuman sisäilman kanssa. Laite soveltuu sekä kotien että toimistojen viilentämiseen. Kehittynyt invertteritekniikka mahdollistaa hyvän energiatehokkuuden ja hiljaisen käyntiäänen. Erinomainen energiatehokkuus takaa energiapihin viilennyksen.

Saat tuotteen avaimet käteen -asennettuna. Asennushinta alk. 650€

Tilaa tuote ottamalla yhteyttä yhteydenottolomakkeella tai soita meille numeroon 050 360 3000.

GREE Bora huoneil­ma­jäähdytin tuo raikkaan viiley­den nopeasti sinne, mis­sä tuskail­laan kuuman sisäil­man kanssa. Laite sovel­tuu sekä kotien että toimis­to­jen viilen­tämiseen. Lait­teis­ton tyy­likäs puh­taan­valkoinen sisäyk­sikkö istuu yhtä lail­la niin koti­in kuin toimis­toon. Hil­jaista ja huo­maam­a­ton­ta sisäyk­sikköä ohjaat help­pokäyt­töisel­lä kaukosää­timel­lä. Kehit­tynyt invert­teritekni­ik­ka mah­dol­lis­taa hyvän ener­giate­hokku­u­den ja hil­jaisen käyn­tiää­nen. Eri­no­mainen ener­giate­hokku­us takaa ener­giapi­hin viilennyksen.

Saat kaiken avaimet käteen ‑asen­net­tuna. Teemme sin­ulle ilmaisen kar­toi­tuskäyn­nin, jon­ka jäl­keen saat kiin­teän tar­jouk­sen koko paketista ja yllät­täviltä lisäkus­tan­nuk­sil­ta väl­tytään. Huip­pu ammat­ti­taitoiset asen­ta­jamme varmis­ta­vat lait­teen opti­maalisen hyö­dyn ja siistin viiden täh­den asen­nusjäl­jen, jos­ta olem­mekin saa­neet paljon kiitosta.

Mallinro: GREE Bora 35‑A/W — Wifillä

Jäähdy­tys: A++ / SEER 6.1 / 3.6 kW

Kokon­ais­paketin hin­ta rahoituk­sel­la alka­en 23€/kk.

Täys­takuu 2v. ja 5v. kom­pres­so­rille (1.1.2020 alkaen)

Lataa esite

Lataa käyt­töo­hje

Lue lisää maa­han­tuo­jan sivuilta