GREE Fairy 35

1200 

Gree Fairy on sekä ympäristöystävällinen että erittäin tehokas. Kauniisti muotoiltu, vaalea sisäyksikkö sopii harmonisesti sisustukseen. Hyvän hyötysuhteen ja laajan tehoalueen ansiosta Fairy säästää paljon energiaa kaikkina vuodenaikoina.

Saat tuotteen avaimet käteen -asennettuna. Asennushinta alk. 650€

Tilaa tuote ottamalla yhteyttä yhteydenottolomakkeella tai soita meille numeroon 050 360 3000.

 

Gree Fairy on sekä ympäristöys­tävälli­nen että erit­täin tehokas. Kau­ni­isti muo­toil­tu, vaalea sisäyk­sikkö sopii har­monis­es­ti sis­us­tuk­seen. Hyvän hyö­ty­suh­teen ja laa­jan tehoalueen ansios­ta Fairy säästää paljon ener­giaa kaikki­na vuo­de­naikoina. Edis­tyk­selli­nen tekni­ik­ka mah­dol­lis­taa myös tehokkaan viilen­nyk­sen. Sisään­raken­netun WiFi:n ansios­ta voit etäo­h­ja­ta laitet­ta puhe­limel­la tai muul­la älylaitteella.

Saat kaiken avaimet käteen ‑asen­net­tuna. Teemme sin­ulle ilmaisen kar­toi­tuskäyn­nin, jon­ka jäl­keen saat kiin­teän tar­jouk­sen koko paketista ja yllät­täviltä lisäkus­tan­nuk­sil­ta väl­tytään. Huip­pu ammat­ti­taitoiset asen­ta­jamme varmis­ta­vat lait­teen opti­maalisen hyö­dyn ja siistin viiden täh­den asen­nusjäl­jen, jos­ta olem­mekin saa­neet paljon kiitosta.

Mallinro: GREE Fairy 35‑A/W — Wifillä

Läm­mi­tys: A++ / SCOP 4.6 / 6.4 kW
Jäähdy­tys: A++ / SEER 7.6 / 5.0 kW

Kokon­ais­paketin hin­ta rahoituk­sel­la alka­en 32€/kk.

Täys­takuu 2v. ja 5v. kom­pres­so­rille (1.1.2020 alkaen)

Lataa esite

Lataa käyt­töo­hje

Lue lisää maa­han­tuo­jan sivuilta