- Jopa 50% säästöt lämmitysenergian kustannuksissa

Ilmavesiläm­pöpump­pu läm­mi­tyk­seen ja lämpimän käyt­töve­den tuot­toon. Ilmavesiläm­pöpumpul­la tuote­taan koko kiin­teistön läm­mi­ty­sen­er­gia sekä läm­min käyt­tövesi. Näin ollen voit sanoa hyvästit van­hoille  ener­giaa ja ympäristöä kulut­taville öljy- ja sähköläm­mi­tysjär­jestelmille.

 


 

Mitsubishi Electric Ecodan R32

Uusi huipputehokas Mitsubishi Electric R32-mallisto on nyt markkinoilla! Saat sen meiltä avaimet käteen ‑asennettuna. 

Mit­subishi Elec­tric Eco­dan ‑ilma-vesiläm­pöpump­pu läm­mi­tyk­seen ja lämpimän käyt­töve­den tuot­toon. Por­taa­ton invert­teritekni­ik­ka. Täysin uusi säätöjär­jestelmä ja lukuisat muut omi­naisu­udet mak­si­moi­vat läm­mi­tyk­sen ener­giate­hokku­u­den, mikä näkyy myös sähkölaskus­sasi.

Mit­subishi Elec­tric ilma-vesiläm­pöpump­pu on koko talon tehokas ja taloudelli­nen läm­mi­tysjär­jestelmä, jol­la läm­mität myös tarvit­ta­van käyt­töve­den suurim­mal­la mah­dol­lisel­la hyö­ty­suh­teel­la.

Eco­dan Next Gen­er­a­tion pait­si säästää rahaa ja ener­giaa, on myös ympäristöys­tävälli­nen. Mallis­to kaikki­in tarpeisi­in.

Lue lisää maa­han­tuo­jan sivuil­ta

Lataa esite

 


 


 

Ota yhteyttä!

Soi­ta meille, niin teemme sin­ulle ILMAISEN ener­gialaskel­man eri vai­h­toe­hdoista, jot­ta tiedät paljonko voit säästää. p. 050 360 3000